Konsultacje społeczne realizujemy od 2018 roku. W tym czasie prowadziliśmy procesy konsultacyjne w aglomeracjach (Warszawski Obszar Metropolitalny, Aglomeracja Wrocławska, Aglomeracja Opolska, Lubelski Okręg Metropolitalny, Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna) i w miastach wojewódzkich (Poznań, Wrocław), a także w mniejszych miejscowościach (Chojnów, Środa Śląska, Złotoryja, Łagiewniki, Skokowa).  

Miasto Stołeczne Warszawa

Konsultacje społeczne dot. PZMM dla OMW (20222023 r.)

Konsultacje społeczne we Wrocławiu (20202022 r.)

Konsultacje społeczne we Wrocławiu (2020 r.)

Konsultacje społeczne we Wrocławiu (2019 r.)

Konsultacje społeczne nt. PZMM dla Aglomeracji Opolskiej (20212022 r.)

Konsultacje społeczne nt. SUMP dla LOM (2022 r.)

Konsultacje społeczne nt. PZMM MOF Olsztyna (20212022 r.)

Konsultacje społeczne nt. PZMM Miasta Poznania (20192020 r.)

Konsultacje społeczne nt. oferty kulturalno-sportowej Chojnowa (2022 r.)

Konsultacje społeczne nt. placu zabaw w Brodnie (2022 r.)

Konsultacje społeczne nt. centrum opieki i zdrowia, Złotoryja (2022 r.) 

Konsultacje społeczne nt. SUiKZP gminy Łagiewniki (2021 r.)

Konsultacje społeczne nt. MPZP sołectwa Skokowa (2021 r.)

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.