Jako Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS) realizujemy konsultacje w dużych aglomeracjach i w małych gminach. Robimy to od A do Z: planujemy, promujemy, prowadzimy, sporządzamy raporty. Konsultujemy zarówno tematy społeczne, jak i złożone dokumenty planistyczne.

Jesteśmy jedną z czołowych organizacji pozarządowych w Polsce działających w tym obszarze. Staramy się robić to w sposób atrakcyjny, by zachęcić jak najwięcej osób do wypowiedzenia się. Stosujemy różne formy zbierania opinii, na różne sposoby także promujemy nasze działania.

Realizujemy konsultacje w oparciu o trzy typy źródła finansowania: środki własne gmin (przyznawane w wyniku konkursów gminnych), dofinansowania zewnętrzne (konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych) i środki pochodzące z przetargów (współpraca z biznesem). 

Zachęcamy do kontaktu – wspólnie zastanowimy się, jak zorganizować konsultacje społeczne, które przyniosą najlepsze możliwe efekty.

Planujemy

Promujemy

Prowadzimy

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.