Konsultacje społeczne nt. SUMP dla Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (2022 r.)

Od stycznia 2022 r. FEPS organizuje konsultacje społeczne planu zrównoważonej mobilności miejskiej (z ang. SUMP, czyli sustainable urban mobility plan) dla Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (LOM). LOM to jeden z największych ośrodków miejskich w tej części naszego kraju. Skupia 22 gminy: Bełżycę, Bychawę, Garbów, Głusk, Jabłonną, Jastków, Kamionkę, Konopnicę, Lubartów (Miasto), Lubartów (Gminę), Lublin, Łęczną, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwicę Dużą, Niemcey, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wojciechów i Wólkę.
Dobry SUMP może mieć niezwykły wpływ na jakość życia ogromnej grupy mieszkańców i mieszkanek.

Konsultacje obejmują trzy etapy:

  • etap I (marzec 2022 r.) – Jakie są najważniejsze kwestie związane ze zrównoważonym transportem?;
  • etap II (maj 2022 r.) – W jaki sposób usprawnić mobilność w LOM?;
  • etap III (październik 2022 r.) – Czy SUMP będzie odpowiadał na najważniejsze oczekiwania mieszkańców związane z mobilnością? (dyskusja nad gotowym dokumentem).

Na pierwszym etapie zorganizowaliśmy spotkania on-line, w czasie drugiego odbyły się spotkania bezpośrednie. 

Konsultacje społeczne poprzedzane są promocją działań, za co także odpowiadamy. Na tych etapach, które dotychczas miały miejsce, było to m.in. przygotowanie plakatów i ulotek informacyjnych oraz reklama radiowa i artykuły w prasie lokalnej. Projekt realizowany jest przez firmę TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE na zlecenie Urzędu Miasta Lublina.