Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to jeden z ważniejszych dokumentów gminnych, kształtujących przestrzeń miejscowości, dlatego tak ważne jest, by mieszkańcy i mieszkanki, poprzez udział w procesie konsultacyjnym, mieli wpływ na jego kształt.

W sołectwie Skokowa dokument przygotowywano właśnie w procesie partycypacji społecznej. Konsultacje trwały od lutego do września 2021 r. Pierwszym etapem był warsztat konsultacyjny MPZP, kolejny obejmował spotkanie konsultacyjne i spacer badawczy dotyczący tego tematu.

Projekt realizowany był przy współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi.