Od stycznia 2022 r. Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich zaangażowana jest w proces przygotowania Planu zrównoważonej mobilności miejskiej (z ang. SUMP, czyli sustainable urban mobility plan) dla metropolii warszawskiej. Konsultacje, które realizujemy, nazywają się Ruch w mieście. Choć przemieszczanie się autem jest wygodne, aktualnie transport samochodowy generuje ¼ emisji gazów cieplarnianych w UE i wskaźnik ten ciągle rośnie. Każdemu, kto mieszka w dużym ośrodku miejskim (a takim z pewnością jest metropolia warszawska), zależy, by móc przemieszczać się swobodnie i bez korków.  

SUMP to dokument strategiczny, mający pomóc w planowaniu transportu i mobilności. Niezwykle istotną kwestią w jego tworzeniu jest partycypacja społeczna – to osoby, które codziennie dojeżdżają do pracy czy szkoły wiedzą, czego potrzeba, by transport był lepszy.

Konsultacje obejmują:

  • spotkanie informacyjne (maj 2022 r.),
  • spotkania konsultacyjne przeznaczone dla interesariuszy i interesariuszek (maj 2022 r.)
  • formularz on-line (maj–czerwiec 2022 r.),
  • spotkania konsultacyjne dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek oraz interesariuszy i interesariuszek (wrzesień 2022 r.)
  • spotkanie prezentujące projekt SUMP (marzec 2023 r.)..

Konsultacje społeczne poprzedzone są promocją działań, za co także odpowiadamy. Obejmuje ona m.in. przygotowanie plakatów i ulotek informacyjnych oraz  posty na FB. Projekt realizowany jest przez firmę TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.