W latach 2021–2022 FEPS realizował projekt pod nazwą Konsultacje szyte na miarę, którego celem było podniesienie jakości partycypacji społecznej w małych gminach Dolnego Śląska.

Wśród trzech gmin, z którymi współpracowaliśmy, znalazła się Złotoryja, gdzie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące pomysłu powstania Centrum opieki dla seniorów i zdrowia mieszkańców. Obejmowały: debatę on-line z udziałem ekspertów, e-spotkanie dla mieszkańców i mieszkanek, dwa spotkania warsztatowe (jedno otwarte dla wszystkich, drugie przeznaczone dla członków i członkiń Klubu Seniora). W czasie trwania konsultacji funkcjonowała infolinia; opinię można było wyrazić też za pomocą formularza.

Proces konsultacji został poprzedzony kampanią promocyjną, obejmującą m.in. stronę na FB (dla wszystkich trzech procesów), artykuły w lokalnej prasie i plakaty. Projekt realizowany był w ramach programu Aktywni Obywatele.