W listopadzie 2020 r. FEPS otrzymał od Miasta Wrocław środki (przyznane w ramach konkursu) na realizację ponaddwuletniego projektu pod nazwą Wsparcie procesów konsultacji społecznych na terenie Gminy Wrocław w latach 2020–2022. Zaplanowano 20 procesów konsultacyjnych oraz po kilka spotkań konsultacyjnych w każdym roku. 

Procesy konsultacyjne dotyczą całego miasta lub wybranego obszaru, np. określonej osiedla; trwają kilka tygodni. Podawane są zagadnienia takie, jak: reorganizacja ruchu na zabytkowym moście w mieście (Jak urządzić ruch na Mostach Osobowickich?) czy zazielenienie jednej z głównych ulic na śródmieściu (Jak zazielenić ulicę Żeromskiego?), ale nie tylko: rozmawialiśmy z mieszkańcami o rewitalizacji (Jaki obszar rewitalizować?) i o Programie ochrony środowiska (Jaki będzie program ochrony środowiska?) czy o tym, jak organizować ruch rowerowy w mieście (Jak rozwijać komunikację rowerową?). W procesie konsultacyjnym wykorzystywane są różne metody pracy (formularze i  e-formularze, spotkania grupowe: w zamkniętych przestrzeniach lub w terenie, np. w punktach konsultacyjnych, spacery konsultacyjne czy przejazdy rowerowe; w wyniku pandemii zdecydowaliśmy się na wykorzystanie zdalnej formy, którą nazwaliśmy e-spotkaniem).

W czasie spotkań konsultacyjnych (to spotkania jednorazowe, lokalne) najczęściej omawia się kwestie związane z jednym zagadnieniem, np.: organizacja ruchu lub parkowanie na konkretnym podwórku. W ramach opisywanego projektu rozmawialiśmy z mieszkańcami i mieszkankami  m.in. o skateparku przy ulicy Rękodzielniczej, skwerze przy ulicy Zielonogórskiej czy siłowni plenerowej przy Wrocławczyka.

Organizacja spotkań konsultacyjnych wiąże się z promocją: w tym projekcie obejmuje ona m.in. przygotowanie plakatów i wydarzeń na FB, przekazywanie informacji poprzez grupy osiedlowe, a także artykuły w biuletynie miasta  pt. wroclaw.pl. 

Staramy się włączać w rozmowy o mieście także dzieci i młodzież – konsultacje dla tej grupy wiekowej prowadzone są we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej.