To był kolejny rok, kiedy otrzymaliśmy (w wyniku konkursu) od Miasta Wrocław środki na przeprowadzenie 10 spotkań konsultacyjnych w pierwszej połowie 2020 r. 

W okresie realizacji projektu wybuchła pandemia COVID-19, co stało się przyczynkiem do innowacji w zakresie prowadzenia konsultacji: prowadziliśmy je on-line. Z dumą musimy przyznać, że na taki sposób konsultowania zdecydowaliśmy się jako jedni z pierwszych w kraju! Od tego momentu szeroko stosujemy e-spotkania konsultacyjne. Włożyliśmy dużo wysiłku, by wykorzystać czas kwarantanny i ograniczonej aktywności na zewnątrz: organizując e-spotkania staraliśmy się zadbać o Wrocław i zachęcić do tego innych. 

W ramach tego projektu odbywały się procesy konsultacyjne (zwykle wieloaspektowe, dotyczące całego miasta lub wybranego obszaru, np. określonego osiedla; trwające kilka tygodni) i spotkania konsultacyjne (obejmują jedno zagadnienie, odbywają się lokalnie, np. na określonym podwórku). Rozmawialiśmy m.in. o osiedlach kompletnych (czyli takich, gdzie zapewniony jest dostęp do wszystkich niezbędnych instytucji i usług; Jak urządzić osiedla kompletne?), o parku na Kępie Mieszczańskiej, który ma powstać z inicjatywy mieszkańców (Jak urządzić park na Kępie Mieszczańskiej?) i parku Krzyckim (Jak urządzić park Krzycki?) oraz o remoncie ulicy Gajowickiej, jednej z ważniejszych dla południowej części miasta (Jak zmienić Gajowicką?).

Informacje o konsultacjach można było znaleźć m.in. na plakatach i na FB (wydarzenia), na grupach osiedlowych, w biuletynie miasta “wroclaw.pl” czy w pojazdach komunikacji miejskiej. 

Projekt przeprowadzony był we współpracy z Instytutem Mediacji TAK. Wspierało nas kilka organizacji pozarządowych z miasta: Stowarzyszenie Żółty ParasolWrocławskie Forum Osiedlowe oraz Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej.