To był pierwszy rok, kiedy w sposób systematyczny wspieraliśmy Gminę Wrocław w zakresie konsultacji społecznych. Wspólnie z Wydziałem Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia staraliśmy się wprowadzać do procesów konsultacyjnych elementy innowacyjne zarówno pod względem form konsultowania, jak i sposobów docierania do grup docelowych. To był też pierwszy rok, kiedy zdecydowaliśmy, by w procesy partycypacyjne zaangażować odbiorców zazwyczaj pomijanych w rozmowach o mieście: dzieci i młodzież oraz osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wybieraliśmy miejsca bez barier komunikacyjnych, a także zapewnialiśmy obecność tłumacza polskiego języka migowego. Dziś te działania są standardem prowadzenia konsultacji społecznych przez FEPS. 

W tym okresie zastanawialiśmy się m.in. nad kwestią powiększenia parku Klecińskiego (Powiększamy park Kleciński), zagospodarowania placu zabaw przy Pszennej (Plac zabaw przy Pszennej) czy rewaloryzacji kąpieliska na wrocławskim Oporowie (Kąpielisko Harcerska).

Projekt, w ramach którego FEPS otrzymał dofinansowanie (Wsparcie procesów konsultacji społecznych oraz zarządzania lokalnymi konfliktami na terenie Gminy Wrocław w 2019 roku), realizowany był wspólnie z Instytutem Mediacji TAK, przy współpracy Stowarzyszenia Żółty Parasol, Fundacji Dom PokojuStowarzyszenia Edukacji Krytycznej i Wrocławskiego Forum Osiedlowego.