W latach 2021–2022 FEPS realizował projekt pod nazwą Konsultacje szyte na miarę. Jego celem było podniesienie jakości partycypacji społecznej w małych gminach Dolnego Śląska. 

Jedną z gmin, z którymi współpracowaliśmy, była Środa Śląska. Konsultacje odbyły się w miejscowości Brodno. Dotyczyły planu zagospodarowania nowego placu zabaw; zatytułowane zostały Plac zabaw w Brodnie – bezpiecznie i wygodnie! Mogli w nich wziąć zarówno dorośli, jak i dzieci, co jest szczególnie ważne w związku z faktem, że to dzieci będą z nowej inwestycji korzystać. Dla dorosłych odbyło się spotkanie konsultacyjne, dla młodych mieszkańców i młodych mieszkanek – warsztaty design thinking. Konsultacjom towarzyszył spacer terenowy, a same spotkania konsultacyjne odbywały się w niecodziennej scenerii – w miejscowej remizie strażackiej.

Kampania promocyjna obejmowała m.in. stronę na FB (dla wszystkich trzech gmin) oraz artykuły w lokalnej prasie i plakaty. Projekt realizowany był w ramach programu Aktywni Obywatele.