Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna, czyli MOF, tworzy siedem gmin: Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda.

Także i w tym ośrodku miejskim FEPS odpowiadał za przeprowadzenie konsultacji społecznych nt. planu zrównoważonej mobilności miejskiej. Dbałość o jakość przemieszczania się w tej części Polski jest ważna choćby z takich względów, jak turystyka. Tym razem chodziło o aktualizację istniejącego już dokumentu, a hasłem konsultacji była Mobilność w MOF. Konsultacje społeczne odbyły się w 3 etapach: 

  1. Wstępne spotkania konsultacyjne – celem tego etapu było zebranie propozycji działań związanych z poprawą mobilności i zwiększeniem wiedzy na temat mobilności wśród mieszkańców (wrzesień 2021 r.); 
  2. Zbieranie rekomendacji dotyczących priorytetów działań (listopad 2021 r.); 
  3. Opiniowanie dokumentu oraz wpływu na środowisko wynikających z niego działań (maj – czerwiec 2022 r.). 

W ramach tego projektu część spotkań konsultacyjnych odbyła się na żywo (były to spotkania m.in. z przedstawicielami różnego rodzaju instytucji, ale też ze studentami i studentkami oraz z seniorami i seniorkami), a część jako e-spotkania. Opinie na etapie 3. można było wyrażać także za pomocą formularza (dostępnego on-line lub w wersji papierowej).

Jako Fundacja odpowiadaliśmy za promocję działań, poprzedzającą konsultacje. Obejmowała m.in. plakaty (w tym na przystankach komunikacji miejskiej MOF), reklamę radiową czy teksty sponsorowane w prasie lokalnej. Projekt na zlecenie Urzędu Miasta Olsztyna realizowała firma TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE.