W latach 2021–2022 realizowaliśmy projekt pod nazwą Konsultacje szyte na miarę. Jego celem było podniesienie jakości partycypacji społecznej w małych gminach Dolnego Śląska. Jedną z trzech gmin, które wzięły udział w projekcie, był Chojnów. Odbyły się tam konsultacje społeczne pn. Kultura? Biorę udział!. 

Celem spotkań było poznanie potrzeb społeczności Chojnowa na temat działań z obszaru kultury i sportu w MOKSiR-ze. Temat ten był szczególnie ważny, ponieważ konsultacje miały miejsce przed początkiem kadencji nowej dyrekcji – zatem  moment idealny!

Opinie można było przekazywać za pomocą e-formularza, podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, w czasie warsztatów zorganizowanych z myślą o osobach zaangażowanych w kulturę i sport oraz w czasie spotkań konsultacyjnych dla młodych (w szkołach podstawowych; za tę część odpowiadało Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej).

Konsultacje zostały poprzedzone kampanią promocyjną, obejmującą m.in. stronę na FB (dla całego projektu), artykuły w lokalnej prasie i plakaty.
Projekt realizowany był w ramach programu Aktywni Obywatele.