W 2019 r. rozpoczęły się prace nad Planem zrównoważonej mobilności miejskiej dla Poznania, kompleksowym dokumentem obejmującym wszystkie zagadnienia dotyczące komunikacji i przemieszczania się w obrębie miasta. 

Przeprowadzone zostały 3-etapowe konsultacje społeczne (Mobilny Poznań):

  • etap wstępny, 
  • etap rekomendacji, 
  • opiniowanie dokumentu.  

Etapy: drugi i trzeci, ze względu na trwającą pandemię, zostały przeprowadzone zdalnie (to było pionierstwo w obszarze konsultacji społecznych!). Opinie można było wyrażać m.in. za pomocą formularza konsultacyjnego. W konsultacje społeczne zostali zaangażowani również młodzi poznaniacy i młode poznanianki – to oni w przyszłości będą mierzyć się z wyzwaniami komunikacyjnymi. Za tę część odpowiadało Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej.

Konsultacje poprzedzała promocja, obejmująca akcję plakatową oraz zaprojektowanie i produkcję gadżetów promocyjnych. 

Projekt na zlecenie Urzędu Miasta Poznania realizowała firma TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE.