W 2018 r. miało miejsce pierwsze spotkanie Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich z planem zrównoważonej mobilności (z perspektywy prowadzenia konsultacji, oczywiście). To były konsultacje społeczne prowadzone dla Urzędu Miasta Wrocławia, nazywały się Ruch Miasta. Za przygotowanie PZMM odpowiadała firma TRAKO Projekty Transportowe, to na jej zlecenie prowadziliśmy konsultacje.

Prace rozpoczęły się w kwietniu i trwały do końca listopada. W PZMM określono działania mające poprawić jakość przemieszczania się po mieście, a zatem: poprawę jakości życia we Wrocławiu. Do uczestnictwa w pracach zostali zaproszeni mieszkańcy i mieszkanki oraz interesariusze i interesariuszki.

Konsultacje społeczne obejmowały trzy etapy:

I: Czym jest Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Wrocławia? (Oczekiwania względem dokumentu, potrzeby i bariery w zakresie poruszania się po mieście.)

II: Dyskusja nt. wytycznych – Jakie działania będą najbardziej efektywne, by miasto było przyjazne dla wszystkich grup użytkowników przestrzeni miejskiej?

III: Prezentacja dokumentu – przedstawienie gotowego dokumentu, możliwość zgłoszenia uwag.

Promocja obejmowała m.in. przygotowanie plakatów i ulotek informacyjnych.